Scroll to top

Category 1

DA TANG XUAN ZANG

Best Co-Production Film

DA TANG XUAN ZANG

Huo Jianqi

Best Director

THREE

YAU Nai Hoi, LAU HoLeung, MAK Tinshu

Best Screenplay